Students

Universities

Resorts

Cooperations

Manažér hotela potrebuje vedieť, či si zdravotne pripravený zvládnuť úlohy spojené s tvojou prácou, preto potrebuje lekárske potvrdenie o tom, že si zdravotne spôsobilý, netrpíš žiadnou chronickou chorobou, a nepotrebuješ ísť na žiadnu operáciu.

Je možné, že si lekár bude pýtať na Slovensku za toto potvrdenie poplatok.

Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie než mesiac  pred začatím tvojej stáže.Potvrdenie nahráš na svoj online profil v Animafeste ešte pred odletom.

Internship Offers