Students

Universities

Resorts

Cooperations

Španielsko je krajina, kde je je lekárska starostlivosť drahá, a európske poistenie nepokrýva všetky náklady spojené s hospitalizáciou, liečbou a ošetrením. Takisto sa môžu stať iné nehodové udalosti spojené s majetkom a pod. Nikdy nevieš, čo sa môže prihodiť.

Ak sa teda rozhodneš zabezpečiť si nejaké súkromné poistenie, manažér hotela bude potrebovať kópiu tohto dokumentu.

Keď pôjdeš na stáž, zober si so sebou originál.

Internship Offers