Students

Universities

Resorts

Cooperations

Teno certifikát potrebujeme, aby sme si mohli byť istí, že ti škola dovolí uskutočniť tvoju stáž.

Tvoja škola musí vyplniť prvú stranu certifikátu (španielska verzia) a poslať to späť do hotela.

Tento certifikát je pre nás veľmi dôležitý, tak sa uisti, že ho tvoja škola podpíše- v opačnom prípade nebudeš môcť začať svoju staž.

Internship Offers