Students

Universities

Resorts

Cooperations

Na to, aby si mohol začať svoju stáž, budeš potrebovať podpísaný „School Contract"

Je to jeden z najdôležitejších dokumentov, pretože bez neho ti hotel neumožní začať tvoju stáž.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM TVOJHO INTERNSHIP CONTRACT / CONVENIO DE PRÁCTICAS

  1. INTERNSHIP CONTRACT od tvojej školy musí byť v španielčine ( španielsky zákon berie do úvahy len stážistov s dokumentom, ktorý je v španielčine: CONVENIO DE PRÁCTICAS)
  2. Preklad názvu INTERNSHIP CONTRACT je CONVENIO DE PRÁCTICAS. Tieto názvy sú veľmi dôležité.
  3. Do CONVENIO DE PRÁCTICAS by si mal napísať množstvo peňazí, ktoré dostaneš počas tvojej stáže.
  4. CONVENIO DE PRÁCTICAS musí vždy obsahovať:
  • Originálny papier od tvojej školy
  • Originálny podpis učiteľa/ koordinátora tvojej stáže (v tvojej škole)
  • Originálny podpis teba ako študenta
  • Originálna pečiatka tvojej školy

Internship Offers